Bul. Dacia Nr. 2 Bucureşti
5 Septembrie 1947

Scumpă fiică întru Domnul,

    Dacă nu am răspuns la scrisoarea voastră din luna Mai, este că nu am putut să vă răspund în mod satisfăcător până acum; în prezent sper că voi putea să fac ceva şi, în cazul în care nu intervine ceva neprevăzut, sosesc la sfârşitul lunii Septembrie întovărăşit de Greceanu, pentru a aduce la mănăstirea Văratec ajutoarele alimentare cerute.
Este în interesul nostru, pentru a evita concurenţele şi intrigile, ca dumneavoastră să fiţi actualmente singura informată şi pentru aceasta vă rog să fiţi discretă.
Dacă totuşi vă previn, cu toate riscurile, este că probabil veţi fi nevoită să luaţi anumite măsuri pentru a fi în timp util, ca să ne primiţi şi că, mai ales, Greceanu crede că este mai bine aşa, dacă discreţia este bine păstrată.
Eu nu cred că voi putea rămâne mai mult de o zi sau două, dar aceasta va fi o bună ocazie de a ne revedea, de a vorbi, şi de a stabili poate, la un termen nu prea îndepărtat, o altă întrevedere.
Vă voi aduce câteva cărţi noi, în locul celor ce le voi lua înapoi.
Până atunci, vă transmit, cu binecuvântarea mea, ecoul celor mai bune rugăciuni pentru dumneavoastră la toate maicile.Al vostru devotat,
V. J. Ghika.

P.S. Este necesar să aflu, dacă este posibil la întoarcerea curierului sau printr-o scrisoare ce mi-o veţi trimite, numărul maicilor de la Văratec pentru a calcula, în consecinţă, darurile şi natura lor.