Actul de condamnare, 15 VI 1954

Dosar nr.331/1954.- REPUBLICA POPULARĂ ROMÎNĂ TRIBUNALUL MILITAR PENTRU UNITĂŢILE M. A. I.D E C I Z I U N E A  NR.870    184 Sentinţa publică din 15 iunie 1954 Tribunalul Militar Pentru unităţile M. A. I., compus din: Generalul Maior de Justiţie    […]           ...

Înștiințarea familiei, 8 VI 1954

M. A. I. Penitenciarul Jilava Buc. Evidenţă şi Cazier 574-8.VI.1954 Către [nume şters!] Sfatul Popular al Raionului Stalin Regiunea Bucureşti [text şters!]     Vă facem cunoscut că în ziua de 16 Mai 1954, a decedat în acest Penitenciar numitul Ghica Vladimir, care a...

Copie adeverință de deces, 19 V 1954

M. A. I. Penitenciarul Jilava Evidenţă si Cazier …913-19.05.1954 Dosar deţinut Către Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti Vă trimitem alăturat copia după adeverinţa de deces a deţinutului Ghica Vladimir, care a fost condamnat de Dvs, la 3 ani T.G, prin sentinţa...

Adeverința de deces, 17 V 1954

Sfatul popular al Comunei Jilava Adeverinţă Nr. 17 1954 Mai 17 Se adevereşte că la acest Sfat Popular, în registrul de acte de moarte, la Nr. 17, din 17 Mai 1954 s-a înregistrat moartea Ghica Vladimir în vârstă de 80, de sex bărbătesc, cu ultimul domiciliu în...

Certificat medical de deces, 16 V 1954

Penitenciarul Jilava Dispensarul Medical         C E R T I F I C A T  M E D I C A L Nr. 4 din 16 Mai 1954 Subsemnatul Dr. Rosenfeld Jean, medicu Penit. Jilava, certific prin prezenta că numitul Ghica I. Vladimir, în varstă de 80 ani, a decedat în infirmeria acestui...