Il Servo di Dio Vladimir Ghika e lo spirito della Deus Caritas Est

TESTIMONIANZE. Andrei Brezianu, scrittore Il Servo di Dio Vladimir Ghika e lo spirito della Deus Caritas Est Aldilà dei dilemmi e delle incertezze umane e del vasto tesoro delle rappresentazioni pittoriche di Gesù, fatto sta che, nel suo insieme, l’iconografia del...

Monseniorul Ghika şi spiritul enciclicii Deus Caritas Est

Permiteţi-mi să încep printr-o trimitere concretă. Sunt multe maniere de a pune întrebarea: cum arăta în realitatea sa, în calităţile sale fizionomice, chipul fizic al lui Isus. De bună seamă, chipul lui Isus de-a lungul secolelor, a îmbrăcat o multitudine...