Genealogie

Genealogia Mons. Vladimir Ghika

genealogia

 

Explicaţii – demnităţi şi titluri

Domn = suveran, voievod, domnitor

Principe = titlu purtat de conducătorul unui principat şi de membrii unor familii princiare, regale sau imperiale; prinţ

Dregător = demnitar la curtea domnească având atribuţii în sfatul domnesc, în administraţie, justiţie, armată; conducător; înalt funcţionar

Ban = rang şi funcţie de mare dregător; Mare ban – cel mai înalt rang boieresc

Vornic = mare dregător la curtea domnească, însărcinat cu supravegherea curţii, cu conducerea treburilor interne ale ţării, având şi atribuţii judecătoreşti

Pârcălab = titlu dat persoanelor însărcinate cu conducerea unui judeţ, a unui ţinut, a unei cetăţi, având atribuţii militare, administrative şi judecătoreşti

Dragoman = interpret, tălmaci oficial, folosit în trecut în ţările din Orient; Mare dragoman = dregător în Imperiul Otoman care se ocupa de relaţiile diplomatice ale ţării cu statele europene

Spătar = dregător la curtea domnească care purta la ceremonii sabia şi buzduganul domnului, iar mai târziu avea comanda cavaleriei

Logofăt = titlu de mare dregător în ierarhia boierilor români, membru al sfatului domnesc; persoană care deţinea acest titlu;Mare logofăt = întâiul boier de divan, care conducea cancelaria domnească şi, în lipsa domnului sau al mitropolitului, prezida divanul; şeful cancelariei domneşti

Cancelar = şeful cancelariei şi al arhivei