R.P.R.
PROCURATURA MILITARĂ TERITORIALĂ
– Bucureşti –

Dosar No. 4563/953 – 4632/53

R E C H I Z I T O R
No. 1463 din 28 Iulie 1953

Noi, Lt. Maj. de Justiţie […], Procuror Militar Ajutor, din Procuratura Militară Teritorială Bucureşti.
Examinând actele dosarului privitor pe:

11. – GHICA VLADIMIR, născut la 25 Decembrie 1873, în Constantinopol, Turcia, fiul lui Ion Ghica fost Prinţ şi Alexandrina, de cetăţenie şi naţionalitate română, preot catolic, neîncadrat politic, judecat sau condamnat nu a mai fost, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, Str. Cpt. Demetriade, no. 9 – 11, în prezent arestat;
CONSTATĂM URMĂTOARELE:
                ÎN FAPT:
     După eliberarea ţării noastre de către glorioasele Armate Sovietice poporul nostru muncitor răsturnând puterea exploatatorilor şi consolidând independenţa naţională a ţării noastre, ajutorul multilateral şi frăţesc al Uniunii Sovietice, construieşte bazele economice ale socialismului în scumpa noastră patrie.
Au apus pe vecie vremurile când ţara noastră era o semi colonie a capitalului internaţional când dezvoltarea ei economică stabilită la Paris sau Berlin, la Londra sau Washington, când principalele bogăţii ale ţării erau jefuite de trusturile străine.
S-a înfăptuit ţelul pentru care poporul nostru a dus lupte seculare, a prins viaţă visul marilor patrioţi.
Niciodată nu se va şterge din amintirea poporului nostru recunoştinţa nemărginită şi respectul cel mai profund faţă de poporul sovietic, faţă de vitezele sale forţe armate, care, sub conducerea gloriosului Partid Comunist al Uniunii Sovietice au salvat popoarele Europei şi Asiei de primejdia înrobirii fasciste şi şi-a dat sângele pentru eliberarea României şi altor ţări de sub jugul imperialist.

..//..

    După terminarea celui de-al doilea Război mondial, ţara noastră s-a încadrat în lagărul păcii, condus de Marea Uniune Sovieticã.
Noua iniţiativă de pace a Uniunii Sovietice, a determinat în cele mai largi cercuri din întreaga lume deplasări adânci în favoarea destinderii internaţionale, a rezolvării problemelor litigice pe calea tratativelor, a dezvoltării relaţiilor de afaceri între ……………
O mare victorie a lagărului Păcii şi democraţiei o constituie încheirea armistiţiului din Coreea.
Această victorie demonstrază că, voinţa de pace a popoarelor a devenit o forţă atât de mare, încât până şi cei mai înverşunaţi duşmani ai păcii sunt siliţi să bată în retragere în faţa ei.
Recenta notă a Guvernului Sovietic, are o însemnătate naţională prin faptul că aduce tocmai ceea ce cer insistent popoarele în momentul de faţă: măsuri şi propuneri concrete în vederea ……… înţelegerii şi destinderii în relaţiile internaţionale.
Popoarele care au cunoscut adevărata libertate, care au învăţat să-şi construiască fericirea nu vor admite niciodată să pună din nou pe grumaz jugul exploatatorilor.
Popoarele din lumea întreagă doresc Pacea.
Istoria n-a cunoscut o asemenea forţă uriaşă cum este mişcarea contemporană pentru pace.
Creşte vigilenţa popoarelor şi hotărârea lor de a face  totul pentru a nu admite realizarea planurilor agresorilor.
Încercând să împiedice opera de consolidare a păcii  acţiunile agresive după eşecul aventurii fasciste de la Berlin, sunt preparate, în cel mai înalt, grad de “războiul rece”, de organizarea provocaţiilor internaţionale, de activitatea subversivă în ţările regimului democratic.
Cu dolarii alocaţi din bugetul de stat al Statelor Unite ale Americii, sunt recrutaţi din drojdia societăţii, bande diverse …ste, se încearcă să se paraşuteze pe teritoriul ţării noastre sabotori şi terorişti.
Aceasta rezultă şi din procesele de sabotaj diversio… spionaj, teroriste, judecate anterior precum şi din piesele acestui dosar care scot la iveală în mod indubitabil, scopul imperialist de a submina munca paşnică a poporului nostru.
În vederea înfăptuirii planurilor lor sângeroase îndreptate împotriva sutelor de milioane de oameni paşnici din întreaga … vârfurile conducătoare îngropate până peste cap în mocirlă …ştilor afaceri de bancă şi de bursă, folosesc cu neruşinare loc… pe care le ocupã pentru mârşavele lor interese în acţiuni provocatoare împotriva mişcării mondiale a partizanilor păcii.

..//..

11. – GHICA VLADIMIR

A întreţinut relaţii foarte strânse cu diplomaţi ai Legaţiei Franţei, Italiei şi Nunţiatura Apostolică, iar prin aceasta din urmă a întreţinut legături cu Vaticanul.
Între anii 1951-1952, a expediat prin legaţia Franţei 3 scrisori fratelui său Dimitrie Ghica din Elveţia.
Scrisorile se refereau la sănătatea şi activitatea preoţească, impresii despre starea lucrurilor din ţară, starea de spirit în general şi despre situaţia alimentară.
GHICA VLADIMIR în vara anului 1952, a primit o scrisoare de la Roma pentru MENGES HERONIN pe care i-a transmis-o prin CLAUDIA TUDOSE.
De asemeni în toamna anului 1952, GHICA VLADIMIR a primit de la PUIU VICHMANN un manuscris cu conţinut provocator la adresa regimului din Republica Populară Română, care s-a găsit asupra sa cu ocazia percheziţiei corporale ce s-a efectuat de cãtre organele de stat, manuscris ce se găseşte ataşat la dosarul cauzei.

ÎN DREPT:

În sarcina învinuiţilor: GODO MIHAI, AUGUSTIN FRA…, GUNGIU IOSIF şi GHICA VLADIMIR, urmează a li se reţine:

– Complicitate la crima de înaltă trădare p.p. de 191, comb. cu art. 190 C.P., comb. cu art. 6, din Decretul 199 prin aceea că au înlesnit în acelaşi timp activitatea de spionaj a celor de mai sus prin activitatea lor, aşa cum rezultă din punerea de fapt.

..//..

D I S P U N E M:

Trimiterea dosarului Tribunalului Militar Teritorial Bucureşti, pentru a proceda la judecarea învinuiţilor:

MENGES IERONIM, MONTANI SILVIA, PLACA SILVIA, PLOPEI LUCI, ASAFTEI ANDREI, HAIDER XAVERIU, CASTEL ELISABETA, GODO MIHAI, AUGUSTIN FRANCISC, GUNCIU IOSIF, GHICA VLADIMIR şi SAX MARTIN,în stare de arest.

Dat astăzi, 28 Iulie 1953, în Bucureşti.

PROCUROR MILITAR AJUTOR
Lt. mag. de justiţie
[…]