CURTEA DE APEL BUCUREŞTI
SECŢIA VIII-a
Palatul Justiţiei, Calea Rahovei, 2

Dosar Nr. 1426/46

MANDAT DE ADUCERE
Nr. 15884
23…. 1946

În numele legii şi al M. S. Regelui Mihai I;

Noi, Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, s. VIII-a, mandăm şi ordonăm tuturor agenţilor forţei publice, să aducă înaintea acestei Curţi, pe Monsenior Vladimir Ghika din comuna Bucureşti, Bdul Dacia, Nr. casei 2 pentru ziua de 27 sept 1946 ora 8 dim., spre a fi ascultat ca martor în procesul lui Horia Cosmovici.Cerem depozitarilor forţei publice să dea ajutor, în caz de trebuinţă, pentru executarea acestui mandat, subscris de noi şi investit cu sigiliul Curţii.

PREŞEDINTELE CURŢII,
SS. Indescifrabil

Grefier,
SS. Indescifrabil