cop_ganduriGânduri pentru fiecare zi, de Vladimir Ghika, pref.: pr. Ioan Ciobanu.
Broşură ce conţine gânduri culese din scrierile Monseniorului Vladimir Ghika, repartizate pentru fiecare zi a anului

Din grădina gândurilor scrise de Prinţul Monsenior Vladimir Ghika, care a trăit şi a murit ca un sfânt şi martir al credinţei în Dumnezeu, al dragostei faţă de aproapele şi al Bisericii Catolice (25.12.1873 – 17.05.1954) am cules un buchet de gânduri cu un balsam divin pentru cei care l-au cunoscut direct sau indirect, din mărturia celor care i-au fost aproape şi din roadele apostolatului său, cât şi pentru cei care nu-l cunosc în nici un fel şi vor avea ocazia de a-l cunoaşte.

Pentru cei care vor citi aceste gânduri, îl rog pe Bunul Dumnezeu să-i învrednicească cu o trecere a zilelor binecuvântate de haruri, căci învăţătura pe care o găsim în fiecare zi, o putem considera adevărate sclipiri de haruri, scântei strălucitoare şi sfinte pentru viaţă, adevăruri şi sfaturi înţelepte şi inspirate pentru fiecare dintre noi.

Gândurile Monseniorului Ghika ne vor ajuta pe toţi să putem continua aceeaşi cale de a face un apostolat discret şi rodnic pe care el l-a practicat toată viaţa, atât ca laic cât şi în calitate de slujitor al lui Dumnezeu.

În aceste gânduri care ne ajută să gândim mai bine, mai eficient şi mai frumos, putem vedea dar şi vorbi despre geniul Monseniorului Vladimir Ghika, care din modestie, preferă să fie considerat cât mai puţin posibil autor, deoarece ceea ce este mai valoros în scrierile sale, nu vine de la autor, ci de la Dumnezeu.

Iată care este cel mai frumos elogiu pe care îl putem aduce lui Vladimir Ghika, prinţ, apostol şi martir al poporului român şi al Bisericii Catolice, atât prin naştere cât şi prin vocaţie.

IANUARIE
1 Ianuarie
Doamne, binecuvântează-mă cu mâna şi din inima săracilor tăi!
Doamne, susţine-mă în privirea săracilor tăi!
Doamne, primeşte-mă într-o zi în compania săracilor tăi!

2 Ianuarie
Cel care se despoaie pentru ceilalţi, se îmbracă cu Cristos.

3 Ianuarie
Nimic nu ni-L apropie mai mult pe Dumnezeu decât aproapele.

4 Ianuarie
Să nu uiţi niciodată că cele mai frumoase zile nu sunt niciodată frumoase pentru toţi!

5 Ianuarie
Când fratele tău te obideşte pe nedrept, ar trebui să suferi mai mult pentru el decât pentru tine.

6 Ianuarie
Ieşi în întâmpinarea celui ce te evită,
Dăruieşte celui care nu-ţi cere,
Iubeşte-l pe cel care te respinge.

7 Ianuarie
A consola este putinţa noastră de a da celuilalt ceva care să fie mai adevărat decât durerea sa. A consola înseamnă să-l faci pe deznădăjduit să trăiască în speranţă. A consola înseamnă a permite celui ce suferă să vadă în noi iubirea lui Dumnezeu pentru el.

8 Ianuarie
Universul devine mai sărac prin uitarea rugăciunii.
Să ne trăim rugăciunea şi să ne rugăm viaţa.

9 Ianuarie
Simţim adesea nevoia să ne rugăm chiar în picioare fiind şi să gândim în genunchi.

10 Ianuarie
Setea rădăcinilor este mai mare decât setea frunzelor.

11 Ianuarie
Nu trebuie să ne mirăm, nici să ne plângem de nerecunoştinţa semenilor. Recunoştinţa este mai rară decât binefacerea şi mai presus de ea.

12 Ianuarie
Când cineva ne dovedeşte recunoştinţa el ne dăruieşte mai mult decât i-am dat.

13 Ianuarie
Cel ce nu ştie să respecte, nu va învăţa nici să se sacrifice.

14 Ianuarie
Începi să devii om doar atunci când ai învăţat să-ţi comanzi tu însuţi ca şi cum ai fi altul şi când, mai bine chiar decât altul, ai învăţat să asculţi tu însuţi de tine.

15 Ianuarie
Printre cei ce se declară creştini, sunt prea mulţi care în loc să-L servească pe Dumnezeu, vor mai curând să se servească de El.

16 Ianuarie
Mâinile celor care trudesc văd mai bine decât ochii celor care dorm.

17 Ianuarie
Direcţia Îndurării Divine în Eternitate se cheamă viitor.

18 Ianuarie
Cel care iubeşte mai mult este cel care iubeşte mai bine, iar cel care iubeşte mai bine este, într-un fel şi de fapt, cel care iubeşte mai mult.

19 Ianuarie
Biruinţele sufletului lasă în urma lor cuvintele vieţii care vor dăinui.

20 Ianuarie
Singurătatea e bună şi sfântă doar după ce a fost eliberată de Eu.

21 Ianuarie
O ispită a descurajării: “La ce mai pot fi bun?”
Răspunsul: “În orice caz, pentru a fi mai bun”.

22 Ianuarie
Poate cel mai bun mijloc de a ne cunoaşte e să ne privim ascultând.

23 Ianuarie
A te dispreţui e bine, a te uita e şi mai bine.

24 Ianuarie
Înaintarea spirituală are loc atunci când facem din dragoste ceea ce am fi făcut din datorie.

25 Ianuarie
Oricare ar fi întâlnirea providenţială care aşează o trebuinţă în calea noastră, ea este o vizită a lui Dumnezeu care ne apare.

26 Ianuarie
Calea spre cer e strâmtă, dar e mult mai uşor să nu te abaţi din drum mergând pe o cărare decât pe o câmpie.

27 Ianuarie
Când mergem spre lumină, umbra ne urmează; când ne îndepărtăm de ea, umbra ne precede.

28 Ianuarie
Pentru a fi perfecte, rugăciunile tale trebuie să devină adevărate fapte, iar faptele tale – adevărate rugăciuni.

29 Ianuarie
Inimile curate care îl vor vedea pe Dumnezeu sunt singurele care deja în această lume văd cu adevărat lucrurile acestei lumi.

30 Ianuarie
Adevărul este ceva care se cere eliberat şi care eliberează.

31 Ianuarie
Timpul se roagă şi eternitatea laudă.

 

FEBRUARIE

1 Februarie
Eternitatea nu suprimă timpul, ci, într-un fel îl comprimă.

2 Februarie
Sunt sigur de Tine, nu sunt sigur de mine. Singurul meu mod de a fi sigur de mine este să fiu destul de sigur de Tine.

3 Februarie
Fie ca rugăciunea ta să circule în toate, ascunsă, puternică şi vie, ca sângele.

4 Februarie
Cerul nu face umbră pământului.

5 Februarie
Adevărurile sunt crude precum chirurgii.

6 Februarie
Nu există noroi care să poată astupa strălucirea iubirii.

7 Februarie
Lacrimi îngăduite: Isus a plâns la mormântul lui Lazăr şi în faţa Ierusalimului; dar n-a plâns nici în Grădina Măslinilor, nici pe Drumul Crucii.

8 Februarie
Nu răscumpăr păcatele, ci păcătoşii.
Nu şterg din lume păcătoşii, ci păcatele.

9 Februarie
Nu există ceva mai trist şi mai surprinzător decât faptul de a fi aflat şi de a constata încă o dată, în prezent, că porunca lui Cristos “iubiţi-vă unii pe alţii” este şi acum tot Poruncă Nouă.

10 Februarie
Calea spre Paradis are doar lărgimea unei persoane şi înălţimea unei cruci.

11 Februarie
Deschise sau împreunate: o frumoasă călăuză pentru mâini.

12 Februarie
Pe scara dispreţului nu se ajunge niciodată prea sus.

13 Februarie
Să dorim sfinţenia nu pentru a ne plăcea nouă înşine, ci pentru a plăcea lui Dumnezeu.

14 Februarie
Importanţă are nu atât ceea ce facem, ci felul în care facem ceva, nu atât ceea ce ni se întâmplă, ci felul cum întâmpinăm ceea ce ni se întâmplă.

15 Februarie
Dacă socoteşti că ţi-ai sfârşit viaţa, înseamnă că nici nu ţi-ai început-o încă.

16 Februarie
Nu încerca să faci din tine o capodoperă, ci un instrument de fericire.

17 Februarie
Florile ajung să parfumeze însăşi mâna care le striveşte.

18 Februarie
Dumnezeu este singurul care nu uită să iubească nici în mânia sa.

19 Februarie
Libertatea creaturilor e un fel de răbdare a Eternităţii.

20 Februarie
Dacă îl cauţi pe Dumnezeu înseamnă că Dumnezeu  te-a căutat şi nu te mira dacă El – Dumnezeu fiind – te găseşte înainte ca tu să-L fi găsit.

21 Februarie
Faptele de azi nu sunt decât ideile de ieri.

22 Februarie
Doamne, eşti atât de aproape de mine – iar eu, de Tine, atât de departe.

23 Februarie
Doamne, sunt trist că sunt ceea ce sunt, dar sunt fericit că tu eşti ceea ce eşti.

24 Februarie
Doamne, m-am născut oare numai pentru a nu te iubi îndeajuns?

25 Februarie
Cel ce-şi aduce aminte de Dumnezeu, învaţă să nu uite pe nimeni.

26 Februarie
Unele flori cresc numai acolo unde au căzut lacrimi.

27 Februarie
Până şi în imperfecţiunile noastre suntem o dovadă a lui Dumnezeu.

28 Februarie
Soarelui îi pare oare rău de razele sale?

29 Februarie
În fiecare nerecunoştinţă zace, ascuns în adâncul ei, un secret ruşinos.

 

MARTIE

1 Martie
În ceea ce priveşte iubirea de Dumnezeu, e singura iubire care nu riscă să fie oarbă.

2 Martie
Orgoliul cel mai greu de smuls din rădăcini este acela al oamenilor care cred că nu-l au.

3 Martie
Există un om mai sărac decât cel îngâmfat?

4 Martie
La cei îngâmfaţi, dispreţul e uneori ca o bunăvoinţă a urii.

5 Martie
Vanitatea e o mitocănie de netăgăduit; nu există nobleţe a cărei calitate să n-o stigmatizeze.

6 Martie
Cea mai bună cale de a spune lui Dumnezeu că Îl iubim este aceea de a-I cere mereu să-L putem iubi tot mai mult.

7 Martie
A vorbi de rău despre oameni ne deprinde să-L defăimăm pe Dumnezeu.

8 Martie
A ne ignora unii pe alţii e o mare greşeală;
a ne ascunde unii de alţii e un mare păcat;
a ne despărţi unii pe alţii e o crimă.

9 Martie
Tristeţea privirii noastre în noi şi în jurul nostru: văzând cât de bine se face răul şi cât de rău se face binele.

10 Martie
Sângele pătează totdeauna; numai sângele care răscumpără nu pătează, dimpotrivă, El spală, spală chiar şi ceea e de neşters.

11 Martie
Există oare lucruri mari şi mici atunci când faci totul din iubire pentru Dumnezeu şi numai pentru El?

12 Martie
Fă cu mărinimie cele mai mici lucruri şi cu umilinţă lucrurile mari.

13 Martie
Orice suflet cu adevărat umil poate să iubească uşor. El şi-a pierdut aproape toate motivele de indiferenţă şi de aversiune.

14 Martie
Numai Dumnezeu poate face ceva cu lacrimile omeneşti fără să le profaneze.

15 Martie
Două lucruri sunt de evitat: să scriem aşa cum vorbim, să vorbim ca o carte.

16 Martie
Iată ce ar trebui să spunem despre o adevărată operă de artă: “Nu se află totul în ea, dar nimic nu-i lipseşte”.

17 Martie
Niciodată nu se întâmplă ca Dumnezeu să ne lipsească, dar se întâmplă ca noi să-i lipsim lui Dumnezeu.

18 Martie
A-L iubi pe Dumnezeu e totodată şi una din modalităţile de a învăţa să nu ne temem de nimic.

19 Martie
E mai de preţ să-ţi ţii promisiunea decât s-o faci, să fii mereu în adevăr decât să te pronunţi cu jurământ.

20 Martie
Trebuie să ne despărţim de toţi cei în care nu este Cristos şi să ne apropiem de toţi cei în care este Cristos.

21 Martie
Dacă lui Dumnezeu îi place să vorbească bietei inimi umane, nu e în obiceiurile Sale să pălăvrăgească cu ea.

22 Martie
Fiul lui Dumnezeu a fost vândut, dar n-a fost cumpărat. Iată însă că cel vândut ne-a răscumpărat pe toţi.

23 Martie
Ce ar fi dacă, pe neaşteptate, conştiinţa ta ar începe să vorbească cu voce tare şi în faţa tuturor?

24 Martie
Lumina e tăcută, sunetul nu se vede.
Totuşi, numai lumina permite să recunoşti într-o mulţime pe cel care vorbeşte.

25 Martie
A avea pentru sine sau a fi pentru El?
Aceste două întrebări puse retoric şi atât de tranşant cuprind în sine şi definiţiile a două atitudini de viaţă diametral opuse.

26 Martie
E mai grav să nu ai ce oferi cu inima şi mintea decât să ai mâinile goale.

27 Martie
La urma urmei, bunătatea nu e decât forma cea mai subtilă şi cea mai suplă a dreptăţii.

28 Martie
Dacă suferi pe nedrept – mulţumeşte lui Dumnezeu, atât pentru nedreptate cât şi pentru suferinţă …
Ai prefera oare să ai de suferit pe bună dreptate?

29 Martie
Orice suferinţă îndurată aşa cum vrea Dumnezeu nu e decât reversul unei bucurii care te aşteaptă, eternă şi nemăsurată.

30 Martie
E uşor de spus ce ar trebui făcut, încă şi mai uşor ce ar fi trebuit făcut, dificil şi rar, dar util, este să poţi spune ce trebuie făcut, şi încă pe loc.

31 Martie
Cele patru etape: cu Dumnezeu,
pentru Dumnezeu,
la Dumnezeu,
în Dumnezeu.

 

APRILIE

1 Aprilie
Nimic nu face ca o umbră să fie uriaşă, decât o lumină ţinută în mână.

2 Aprilie
Nu calea contează, ci cum o parcurgem.

3 Aprilie
Remuşcarea e ca o speranţă răsturnată şi fără ieşire. Ea se scufundă într-un trecut din care ar vrea să refacă un viitor, sau cel puţin un prezent maleabil.

4 Aprilie
Unul din numele măreţe şi înfricoşătoare ale lui Dumnezeu, atât pentru cei buni, cât şi pentru cei răi: Cel de Neocolit.

5 Aprilie
Dumnezeu este Cel de Neocolit mai mult decât moartea.

6 Aprilie
Cel ce nu poate fi în nici un fel, nicăieri, niciodată ocolit: e Suprema Iubire.

7 Aprilie
Nu mergeţi spre Iubire pe calea ascultării, ci spre ascultare pe calea iubirii.

8 Aprilie
Nu vom fi niciodată nici judecaţi, nici condamnaţi decât de Iubire, în numele Iubirii şi pe temeiul iubirii noastre.

9 Aprilie
Vai de acele timpuri şi de acele fiinţe cărora trebuie să li se aducă aminte, dacă nu se poate altfel, că a iubi este, cel puţin, o datorie!

10 Aprilie
Cu privire la lucrurile lui Dumnezeu, singurii care ştiu ceva cu adevărat sunt cei ce iubesc.

11 Aprilie
Plângând că nu poţi iubi destul, înseamnă să plângi tot din iubire.

12 Aprilie
Adevărata iubire nu vorbeşte despre sine, adevărata iubire este cea care nu are nevoie să fie numită pentru a fi recunoscută.

13 Aprilie
Cred în Biserica pe care strămoşii mei au părăsit-o, fără să se gândească la o ruptură, la comoara pe care o pierd, cât şi la consecinţe …
Ceea ce mă atrage nu este măreţia unei cetăţi, nici renumele său, dar spiritul şi mărturia lui Petru.
Din toată inima: vreau să devin catolic ca să fiu un ortodox mai bun. Aceasta nu înseamnă un dispreţ faţă de ortodoxie.
De ce să pui sfârşit unei moşteniri lăsate de însuşi Isus, ca toţi să fie una într-o turmă şi un păstor?

14 Aprilie
Nu-L iubim pe Dumnezeu aşa cum se cuvine dacă, iubindu-L, nu ştim să-L facem iubit.

15 Aprilie
Doamne, dacă îţi cer uneori o dovadă sensibilă a harului tău, n-o fac pentru a fi mai sigur de tine, ci pentru a fi mai sigur de mine.

16 Aprilie
Când ne îndepărtăm de Dumnezeu, ne simţim în mod inexplicabil cumva mai departe de noi înşine şi ne privim ca pe nişte adevăraţi străini …

17 Aprilie
Poţi tot ce vrei când vrei ceea ce vrea Dumnezeu.

18 Aprilie
Când nu mai ai nimic de dat, poţi să dăruieşti încă ceva ce-i mai presus de toate: o rugăciune.

19 Aprilie
Doamne, dă-mi ceea ce trebuie să dau, pentru a avea cu adevărat de unde să dau, astfel încât să se simtă că Tu eşti cel care, prin mine, dai.

20 Aprilie
Când te pui în slujba lui Dumnezeu trebuie să dai mereu mai mult decât ai: să fii mai presus decât eşti.

21 Aprilie
Pentru a asculta, omul trebuie să aibă o voinţă liberă, altfel nu ascultă, ci îndură.

22 Aprilie
Cu cât un drum este mai bun, cu atât mai puţin păstrează urma paşilor ce trec.

23 Aprilie
Dumnezeu nu se schimbă, dar într-o lume unde totul se schimbă El consimte, la nevoile şi la rugăciunile noastre, să schimbe totul.

24 Aprilie
Dacă nu avem nimic de oferit lui Dumnezeu, să-i oferim ruşinea de a nu avea nimic să-i oferim.

25 Aprilie
Eternitatea înseninează deja de pe acum Timpul.

26 Aprilie
Nu putem şti dacă suntem vrednici de iubire sau de ură. Ştim doar atât, că, vrednici sau nu, Dumnezeu ne iubeşte.

27 Aprilie
Oamenii au ştiut să răstignească Cuvântul…
Ce fac cu tăcerea lui Dumnezeu?

28 Aprilie
Tăcerea lui Dumnezeu e, înainte de toate, o tăcere a iubirii …

29 Aprilie
Vom fi judecaţi înainte de toate după ceea ce am făcut cu tăcerile lui Dumnezeu.

30 Aprilie
A fi supus numai lui Dumnezeu … Nu poate exista o libertate mai absolută decât aceasta.

 

MAI

1 Mai
Ascultarea şi stăpânirea de sine se susţin şi, una pe cealaltă, se întreţin.

2 Mai
Să nu iubim pentru a ne conforma poruncii, ci să ascultăm pentru că iubim.

3 Mai
Poţi avea duşmani … tu însuţi n-ar trebui să fii duşmanul nimănui.

4 Mai
A şti cum trebuie să-ţi iubeşti duşmanii înseamnă a începe să înţelegi cine este Dumnezeu.

5 Mai
Adevărul … e aproapele nostru … e unul dintre aceia pe care trebuie să-i iubim ca pe noi înşine.

6 Mai
Minciuna s-a născut damnată.
Dumnezeu n-o va primi niciodată, orice-ar face ea.
N-o mai primi nici tu în sufletul tău, n-ai ce face cu tovărăşia unei osândite.

7 Mai
Preafericiţi sunt cei care se roagă din toată inima pentru alţii, deoarece ei niciodată nu se vor putea ruga mai sigur, nici mai bine pentru ei înşişi.

8 Mai
Niciodată zăpada nu sclipeşte mai puternic decât razele soarelui care o fac să dispară.

9 Mai
Un caracter esenţial al rugăciunii este puterea ei: lumina răzbate repede, dar rugăciunea, mai repede decât lumina.

10 Mai
Printre iubirile nerecunoscute, cea mai mare e aceea pe care o numim iad.

11 Mai
Dumnezeu ştie tot, dar mai ales ştie ceea ce noi nu ştim.

12 Mai
Nu valorăm numai prin ceea ce suntem sau devenim, ci şi prin descoperirea a ceea ce însemnăm.

13 Mai
Dumnezeu îl însoţeşte pe om de pretutindeni, chiar dacă pentru om El este de neatins.

14 Mai
La drept vorbind, Dumnezeu nu prevede nimic, El vede. În schimb, noi vedem cu întârziere.

15 Mai
Cel ce nu ştie să-L caute pe Dumnezeu pretutindeni, riscă să nu-L recunoască nicăieri.

16 Mai
Suntem învăţaţi să trăim în “a face”. Ar trebui să învăţăm cu precădere să trăim în “a fi”.

17 Mai
Mor cu conştiinţa împăcată că am făcut tot ce am putut, deşi nu întotdeauna tot ce a trebuit pentru adevărata Biserică a lui Cristos, într-o perioadă tristă pentru ţara mea şi pentru întreaga lume civilizată.

18 Mai
O inimă rămâne neîmpăcată atâta vreme cât nu va fi dăruit tot ce i-a cerut Dumnezeu.

19 Mai
Străduieşte-te în aşa fel încât, ajuns la o vârstă memorabilă, această vârstă să aibă şi ea ceva memorabil în ea.

20 Mai
Eu nu sunt un mort, n-aş accepta niciodată moartea. El trăieşte în mine şi mă face să-i văd privirea. Nu mă voi lăsa niciodată să fiu despărţit de El.

21 Mai
Omul este una din făpturile care se alcătuiesc cel mai încet şi care trec cel mai repede.

22 Mai
Nu uita că descinzi din Dumnezeu, dar că depinzi numai de tine.

23 Mai
Trupul nostru sacrifică spiritul cu mai mare uşurinţă decât sufletul.

24 Mai
Cel ce n-a vărsat vreodată lacrimi de căinţă, încă nici n-a început să se cunoască.

25 Mai
Singurele lucruri pe care le am şi sunt numai ale mele: păcatele şi părerea de rău.

26 Mai
În materie de tovărăşie, cea mai păguboasă, dar şi cea mai greu de evitat, este tovărăşia eu-lui nostru.

27 Mai
Ştim mai repede ce nu vrem sau nu intenţionăm să ştim decât ceea ce vrem sau intenţionăm să ştim.

28 Mai
Când eşti mic, înveţi să vorbeşti; când ajungi mare, înveţi să taci.

29 Mai
Nu ne putem cunoaşte cu adevărat decât cu ajutorul lui Dumnezeu şi în lumina lui.

30 Mai
Dacă exist înseamnă că Dumnezeu mă iubeşte.

31 Mai
E încă mult mai greu să ne apreciem decât să ne cunoaştem.

 

IUNIE

1 Iunie
Personaj şi persoană: vai! suntem, mereu mai preocupaţi să ne compunem personajul decât să ne realizăm personalitatea.

2 Iunie
Încearcă să umpli de Dumnezeu trei lucruri care, prin ele însele, nu-L cuprind, dar îl cheamă şi îl poartă până în pragul sufletului tău: munca, suferinţa şi moartea.

3 Iunie
Întotdeauna acţionăm ca fii ai lui Dumnezeu, dar adesea, vai! ca nişte fii ce şi-au uitat Tatăl.

4 Iunie
Nici un lucru care priveşte sufletul nu poate fi neînsemnat.

5 Iunie
Te salut, suflete al meu, atât de sărac în haruri! Totuşi, Dumnezeu este cu tine.

6 Iunie
Creierul este în cel mai mare grad captiv, dar este şi cel mai liber, cel mai încarcerat şi cel mai informat.

7 Iunie
Câte lucruri nu trebuie să uităm pentru a ne putea aminti.

8 Iunie
Nu toţi intelectualii sunt inteligenţi. Şi, dacă toată lumea poate deveni intelectuală, nimic pe lume nu-l poate face mai inteligent pe cel ce nu este.

9 Iunie
Fiinţa cea mai grea de suportat care ne poate ieşi în cale este un imbecil mulţumit de sine însuşi.

10 Iunie
Un gând poate mistui un om precum viermele un fruct.

11 Iunie
A face lucrurile la întâmplare este reţeta care poate atrage asupra noastră mari nenorociri.

12 Iunie
Orice lucru aduce cu sine o revelaţie şi o enigmă: revelaţia prezenţei sale şi enigma destinului său.

13 Iunie
Nu Dumnezeu se ascunde, ci lucrurile ni-L ascund.

14 Iunie
A-L ignora pe Dumnezeu înseamnă a cultiva incoerenţa.

15 Iunie
Dacă vrei să ajungi la Dumnezeu doar prin mijloacele tale, la capătul drumului, din nefericire! te vei întâlni pe tine.
Dacă vrei să ajungi la El prin mijloacele Sale, tocmai pe tine, din fericire! nu te vei mai regăsi.

16 Iunie
Dacă lumea s-ar fi ivit din întâmplare, n-ar exista miracol mai mare şi mai rar decât ordinea.

17 Iunie
Frumuseţea apare de fiecare dată când ceva din infinit pătrunde în finit.

18 Iunie
Una din condiţiile artei este dispreţul faţă de artificiu.

19 Iunie
Dumnezeu nu are nevoie de nimic, dar ţine mult să se slujească de toate.

20 Iunie
Adu-ţi aminte că prin Dumnezeu nu eşti faţă de nimeni şi de nimic străin.

21 Iunie
Binecuvântează pe Dumnezeu pentru că este Dumnezeu şi binecuvântează-L pentru că eşti creatura lui.

22 Iunie
Toate îi pot vorbi celui care ştie să asculte.

23 Iunie
Sfârşitul n-a fost creat pentru legi, ci legile pentru sfârşit. Aceasta ne ajută să înţelegem mai bine întreaga ordine a lumii.

24 Iunie
Deasupra capetelor noastre există mai mult cer decât există pământ sub picioarele noastre.

25 Iunie
Soarele este făcut să ne lumineze; stelele, să ne dea de gândit.

26 Iunie
Ziua este făcută să vedem lucrurile; noaptea, pentru a le înţelege şi stăpâni.

27 Iunie
Admiraţia este un punct în care inima şi spiritul se întâlnesc.

28 Iunie
Lucrurile şi fiinţele din afară sunt făcute să ne apropie de Dumnezeu; iar noi le folosim pentru a ne îndepărta de El!

29 Iunie
Dă dovadă de prea puţină inteligenţă cel ce e sigur de propria sa inteligenţă.

30 Iunie
Definiţia fericirii: ceea ce Dumnezeu vrea să împartă cu noi.

 

IULIE

1 Iulie
Cunosc lume care, vai! îşi pune toată voinţa şi chiar toată bunăvoinţa pentru a nu voi nimic.

2 Iulie
Mulţi dintre cei lipsiţi de voinţă cred că o pot înlocui cu încăpăţânarea.

3 Iulie
Dacă nu reuşeşti să devii cel care ai vrea să fii, încearcă cel puţin să devii aşa cum semenii tăi ar vrea să fii.

4 Iulie
Fericirea e ceva ce omul caută pentru sine şi nu găseşte decât în celălalt.

5 Iulie
Nu ajunge doar să dorim dobândirea unei virtuţi pentru a o şi avea, dar nici nu o dobândim dacă nu o dorim cu statornicie.

6 Iulie
Cu cât o pasiune se dezlănţuie mai mult, cu atât mai mult ea înlănţuie.

7 Iulie
Sufăr şi sufăr că sufăr, socotind că n-am fost făcut pentru a suferi.

8 Iulie
Puţini sunt cei ce ştiu să sufere. A şti să suferi este o artă care, ca orice artă adevărată, nu cunoaşte reţete.

9 Iulie
Nu scăpa din vedere că eşti pus la încercare să faci binele când îţi stă în putinţă, şi să nu faci răul atunci când eşti tentat să-l faci.

10 Iulie
Vai ţie, tânguire, care nu poţi sau nu vrei să te transformi în rugăciune!

11 Iulie
A face pe altul să sufere este poate cea mai insuportabilă suferinţă.

12 Iulie
Fii fericit când nu ai altă mângâiere decât aceea de a-i putea consola pe ceilalţi.

13 Iulie
A şti să suferi înseamnă a putea iubi totul.

14 Iulie
Bucură-te că eşti al lui Dumnezeu, chiar şi pentru a fi pedepsit.

15 Iulie
Dumnezeu ne iubeşte într-atât încât, şi atunci când ne refuză ceva, acel refuz înseamnă mai mult decât un dar. E de datoria noastră să înţelegem cum anume.

16 Iulie
A-L iubi pe Dumnezeu înseamnă a găsi putinţa de a fi fericit până şi în cele mai cumplite nenorociri.

17 Iulie
Singurătatea ar fi mai suportabilă dacă n-am fi atât de jalnic însoţiţi de noi înşine.

18 Iulie
Înălţimile nu sunt atât de cutreierate ca pieţele publice. Cu cât urci mai sus, cu atât ai mai puţini tovarăşi de drum.

19 Iulie
Cine iubeşte nu este niciodată singur.

20 Iulie
Cine nu ştie să iubească va fi mereu singur, suferind de propria-i însingurare.

21 Iulie
Un om, dacă este un om adevărat, vorbind despre viaţa sufletului, n-ar trebui să aibă niciodată îndrăzneala de a spune: e peste puterile mele.

22 Iulie
Într-o alegere, cel mai delicat, mai dureros şi mai plin de risc nu este faptul de a alege, ci de a exclude.

23 Iulie
Viaţa este o colecţie de alegeri.

24 Iulie
Cel ce vrea să servească rămâne liber; cel ce nu vrea să depindă decât de sine însuşi este sclav.

25 Iulie
Poate fi ceva mai groaznic decât să nu vrei ce vrea Dumnezeu?

26 Iulie
Supunerea faţă de legile divine, chiar dacă ne face să suferim, este necesară.

27 Iulie
Independenţa roţilor e cel mai sigur mijloc de a nu înainta.

28 Iulie
Poate numai ascultând învăţăm cel mai bine şi cel mai repede să vrem.

29 Iulie
Un drum de urmat … este un ajutor oferit.

30 Iulie
Cel ce comandă ştie cât de mult depinde de ascultarea celui căruia îi comandă.

31 Iulie
Ascultarea este mai greu de realizat faţă de cele permise decât faţă de cele impuse.

 

AUGUST

1 August
Ascultarea e sora răbdării.

2 August
Cine nu cunoaşte răbdarea nu are nici simţul eternităţii, nici pe cel al timpului.

3 August
Multe putem aştepta de la cei care ştiu să aştepte.

4 August
Nu există pace adevărată fără răbdare.

5 August
Orgoliul este splendoarea prostiei.

6 August
Nimic mai puţin creator decât orgoliul.

7 August
Orgoliul este o oglindă mult prea apropiată, în care nu e uşor să vedem şi altceva decât pe noi înşine.

8 August
Uneori, recunoscându-ne orgoliul, o facem tot din orgoliu.

9 August
În noi, cu cât se arată mai mult omul, cu atât se ascunde Dumnezeu.

10 August
Omului îi vine greu să admită că Dumnezeu valorează mai mult decât el.

11 August
O singură ambiţie este legitimă: aceea de a fi mai buni.

12 August
Există oare ceva mai viclean decât o vanitate care doreşte să fie flatată?

13 August
Vanitatea este o miopie care poate merge până aproape de orbire.

14 August
Un vanitos nu poate fi altceva decât un mare naiv.

15 August
Nemulţumirea de sine nu înseamnă totdeauna căinţă, ea poate fi adesea efectul unui amor-propriu exasperat.

16 August
Despre umilinţa care nu se extinde la toate câte sunt  s-ar putea spune că nici nu există.

17 August
Lucrurile mari nu le facem noi, chiar dacă se fac prin noi.

18 August
Bogăţiile noastre în această lume nu sunt făcute decât din datorii şi împrumuturi.

19 August
Nu e deloc surprinzător că cei umili îl înţeleg mai bine pe Dumnezeu, deoarece umilinţa e înainte de toate înţelegere şi adorare.

20 August
N-ar trebui să ţinem seama de slăbiciunea noastră decât pentru a invoca puterea lui Dumnezeu mai stăruitor şi cu mai multă încredere.

21 August
Fii neîncrezător faţă de acea umilinţă care se preocupă de umilinţa celuilalt.

22 August
Prin egoism devin cum nu se poate mai sensibil faţă de ceilalţi şi, în aceeaşi măsură, străin lor.

23 August
Adesea, cei neînţeleşi nu sunt decât ei înşişi simpli neînţelegători.

24 August
Egoistul este cea mai jalnică specie de surdo-mut.

25 August
O comoară nefolositoare devine o povară.

26 August
Cea mai bună cale de a te iubi pe tine însuţi, fără riscul de a deveni egoist, e să fii prietenul lui Dumnezeu.

27 August
Nu trebuie să ne privim decât în faţa lui Dumnezeu.

28 August
Omul cel mai dotat este cel care nu aşteaptă binefaceri de la nimeni şi de la nimic.

29 August
Dacă eşti strângător, fii strângător doar pentru a cheltui.

30 August
Înainte de a vrea să-i dăruieşti lui Dumnezeu totul, trebuie să ştii să nu-i refuzi nimic.

31 August
Pentru a începe să-L întrezărim pe Dumnezeu, trebuie să ne fii pierdut deja pe noi din vedere.

 

SEPTEMBRIE

1 Septembrie
Tocmai cei care nu au nimic, pot să dea cel mai mult.

2 Septembrie
Cel care nu-L mai are decât pe Dumnezeu, are totul.

3 Septembrie
Omul abandonat voinţei lui Dumnezeu nu e nicidecum abandonat de Dumnezeu.

4 Septembrie
Cu Dumnezeu, păstrăm tot ce credem că este pierdut. Fără de El, pierdem tot ce credem că poate fi păstrat.

5 Septembrie
Sacrificiul de sine suntem cel mai întemeiaţi să-l facem.

6 Septembrie
Numai deprinderea sacrificiului ne poate obişnui cu sacrificiul unor deprinderi.

7 Septembrie
Pentru a fi desăvârşit, sacrificiul trebuie să fie conştient de realitatea sa şi nicidecum de meritul său.

8 Septembrie
Nici un viciu nu este un călător singuratic.

9 Septembrie
A-l vorbi de rău pe aproapele înseamnă a-l declara ne-aproape, adică îndepărtat, străin, repudiat.

10 Septembrie
Dumnezeu nu este o certitudine care să urce până la realitate, ci o realitate care coboară până la certitudine.

11 Septembrie
Credinţa ne învaţă să aşezăm eternitatea în timp şi timpul în eternitate.

12 Septembrie
Credinţa dă speranţă şi statorniceşte iubirea.

13 Septembrie
Credem chiar mai mult decât am crede, dar nu credem destul ceea ce credem.

14 Septembrie
Nu uita că Dumnezeu nu te uită.

15 Septembrie
Singura moştenire pe care Sfânta Fecioară Maria a putut-o găsi şi păstra de la Fiul său: coroana de spini.

16 Septembrie
Imită lumânarea a cărei flacără nu descreşte până ce nu va fi ars de tot.

17 Septembrie
Unul dintre cele mai frumoase nume ale limbajului nostru este fidelitatea.

18 Septembrie
Prietenia, asemenea credinţei, nu admite îndoiala.

19 Septembrie
Duşmăniile ar putea da lecţii prieteniilor în ceea ce priveşte statornicia.

20 Septembrie
Supune-te promisiunilor tale cu aceeaşi dăruire şi fără rezerve ca unui ordin sacru.

21 Septembrie
Uitarea nu e tot una cu iertarea, nici iertarea cu uitarea.

22 Septembrie
A nu uita nimic nu e totuna cu a-şi aminti totul.

23 Septembrie
A ne aminti de cei care sunt uitaţi înseamnă a ne aşeza de partea lui Dumnezeu care nu uită pe nimeni.

24 Septembrie
Nerecunoştinţa nu este oare mai rea decât uitarea?

25 Septembrie
Cea mai radicală transformare a lumii ar fi poate atunci când ar dispărea nerecunoştinţa.

26 Septembrie
Binefacerile trebuie să ne mişte, insultele nu trebuie să ne atingă.

27 Septembrie
Cea mai mare răsplată este aceea de a nu o căuta, dacă nu cumva chiar aceea de a nu o avea.

28 Septembrie
Împacă-te cu gândul de a fi tratat cu nerecunoştinţă; este una din modalităţile de a semăna cu Dumnezeu.

29 Septembrie
Cel mai adânc dintre abisuri e poate abisul iertării.

30 Septembrie
Adâncul speranţei e poate chiar mai mare decât cel al dorinţei.

 

OCTOMBRIE

1 Octombrie
Harul este cea mai preţioasă comoară făcută unei creaturi.

2 Octombrie
Spre deosebire de speranţele pământeşti, speranţa în Dumnezeu este deja în posesia obiectului său.

3 Octombrie
Aşteptarea lui Dumnezeu e singura care nu amăgeşte.

4 Octombrie
Iubirea trebuie să întreacă speranţa.

5 Octombrie
A consola înseamnă a da viaţă unei speranţe.

6 Octombrie
Nu vom fi mântuiţi defel prin noi înşine, dar nicidecum fără noi.

7 Octombrie
În clipa când te făleşti cu un har, îl pierzi; deja nu mai eşti în starea de har.

8 Octombrie
Specificul bucuriei este de a nu avea alte limite decât forţele noastre.

9 Octombrie
Bucuria se plăteşte, dar nu se vinde, nici nu se cumpără.

10 Octombrie
Cei ce nu-L iubesc pe Dumnezeu trec pe lângă bucurie şi nu ştiu cum să întâmpine suferinţa.

11 Octombrie
Orice s-ar întâmpla, dacă Dumnezeu nu are de ce să fie nemulţumit, bucură-te!

12 Octombrie
Nu există bucurie mai mare pe pământ decât aceea de a putea fi iubit de Dumnezeu.

13 Octombrie
Putem sfida primejdia; nu avem însă dreptul să o provocăm.

14 Octombrie
Ceea ce uneori ne vine atât de greu este curajul de a înfăptui lucruri simple.

15 Octombrie
Prezentul e numele căii care duce spre cer.

16 Octombrie
Este oare altceva prezentul decât privirea lui Dumnezeu?

17 Octombrie
Dinspre Dumnezeu, fiecare clipă e sfinţită.
Dinspre noi, fiecare clipă ar putea fi sfinţită.

18 Octombrie
Doamne, fă ca rugăciunile mele să devină adevărate acţiuni şi acţiunile mele adevărate rugăciuni.

19 Octombrie
Numai Dumnezeu ţine cont de toate şi o poate face.

20 Octombrie
Priveşte în urmă doar pentru a fi iertat  … pentru a ierta … şi binecuvânta.

21 Octombrie
Toată puterea trecutului izvorăşte din aceea că a fost prezent şi a voit să fie viitorul.

22 Octombrie
Viaţa e altceva decât o visam, mai ales pentru că şi noi suntem altfel decât ne credeam.

23 Octombrie
Spre realitatea de mâine e bine să mergem nu cu vise, ci cu forţe.

24 Octombrie
În tot ce faci, nu pierde din vedere că mergi să-L întâlneşti pe Dumnezeu sau că eşti chemat să rămâi în tovărăşia lui.

25 Octombrie
Nimic nu sărăceşte şi nu îmbogăţeşte mai mult decât timpul.

26 Octombrie
Cel mai tragic aspect al timpului nu constă în ceea ce el duce de la noi, ci în ceea ce el aduce eternităţii, fără putinţa de înapoiere.

27 Octombrie
Omul pare a se strădui cu îndărătnicie să dovedească enormitatea că nu are timp să se ocupe de eternitatea sa.

28 Octombrie
Timpul coboară spre noi pe aripile îndurării şi urcă dinspre noi pe cele ale speranţei.

29 Octombrie
Timpul nu e altceva decât aşteptarea laudei pe care lucrurile create o aduc Celui care le-a creat.

30 Octombrie
Între Dumnezeu şi noi poate să existe totul, sau nimic, sau ceva. Aceste trei poziţii e bine să le cercetăm şi să le înţelegem, atât pentru viaţa aceasta, cât şi pentru cealaltă.

31 Octombrie
Un singur lucru, unul singur merge în neant, printr-un miracol al bunătăţii divine: păcatul iertat.

 

NOIEMBRIE

1 Noiembrie
Cea mai potrivită cale de a-i sărbători pe sfinţi este aceea de a le semăna lor. De ce n-am încerca să trăim ca ei, fie şi numai o zi, de ziua lor?

2 Noiembrie
Pentru cei ce nu le-au văzut curgând pe obraji, lacrimile pot părea doar nişte picături de apă.

3 Noiembrie
Cel ce nu se mortifică, nu va şti să moară.

4 Noiembrie
Moartea este şi ea o datorie pe care trebuie s-o îndeplinim.

5 Noiembrie
Rănile morţii permit chiar celor mai răi să verse nişte lacrimi bune.

6 Noiembrie
Mulţumeşte-i lui Dumnezeu pentru ceea ce îţi dă.
Mulţumeşte-i pentru ceea ce ţi-ar putea lua, dar nu o face. Mulţumeşte-i pentru toate câte îţi rezervă.

7 Noiembrie
În această lume, orice moarte cheamă şi întemeiază cel puţin o viaţă. Ea nici nu există decât pentru aceasta.

8 Noiembrie
Moartea trebuie să fie cel mai de seamă act din viaţa noastră.

9 Noiembrie
Viaţa e frumoasă prin ceea ce este, mai frumoasă încă prin ceea ce ascunde şi mult mai frumoasă încă prin ceea ce dobândeşte.

10 Noiembrie
Ne trebuie oare întreaga viaţă pentru a ne descoperi inima?

11 Noiembrie
Umbra morţii e singura lumină a iadului.

12 Noiembrie
A-L alege pe Dumnezeu şi a alege ceea ce vine de la Dumnezeu e unica problemă a vieţii.

13 Noiembrie
În viaţă nimic nu oboseşte mai mult decât să ai mereu de-a face cu tine însuţi.

14 Noiembrie
De obicei, omul începe prin a nu face ceea ce trebuie şi sfârşeşte prin a face ceea ce nu trebuie.

15 Noiembrie
Fuga de păcat aduce mai puţin a fugă şi mai mult a zbor.

16 Noiembrie
Păcatul înseamnă a nu-L mai pune pe Dumnezeu la locul său.

17 Noiembrie
A păcătui înseamnă a prefera celor propuse de Dumnezeu ceea ce noi singuri ne propunem.

18 Noiembrie
Nimic nu este mai onorabil decât să fii deţinut pentru cauza lui Isus Cristos. Închisoarea aceasta era sfântă, iar noi nici nu bănuiam.

19 Noiembrie
Închisoarea nu este altceva decât locul unde sufletul este, în fine, liber să aleagă.

20 Noiembrie
Nu există închisoare pentru lumea care-L iubeşte pe Dumnezeu.

21 Noiembrie
Păcatul este singurul rău care se vindecă prin lacrimi.

22 Noiembrie
Singurul lucru de care niciodată nu ne vom căi este acela de a ne fi căit.

23 Noiembrie
Demonul seamănă mult cu Dumnezeu prin pretenţii, dar în nici un fel prin intenţii.

24 Noiembrie
Adu-ţi aminte că în calitatea sa de Înger şi de Arhanghel, spiritul răului nu cunoaşte somnul.

25 Noiembrie
Cerul este singurul loc unde mereu este loc.

26 Noiembrie
Dacă Dumnezeu este Cel care este, noi suntem cei care vom fi.

27 Noiembrie
Fericiţi cei care au fost dezamăgiţi de lucrurile din această lume, deoarece ei nu vor fi dezamăgiţi nicidecum de cele din cer.

28 Noiembrie
Numim un mort acel trăitor a cărui stare de trăire nu se mai teme de nici o schimbare.

29 Noiembrie
În timpul vieţii, adu-ţi aminte că trebuie să mori; şi în ceasul morţii, că trebuie să trăieşti.

30 Noiembrie
Ziua morţii este ziua la care noi ne gândim cel mai puţin în timpul vieţii şi la care ceilalţi se vor gândi cel mai puţin, când nu vom mai fi.

 

DECEMBRIE

1 Decembrie
Despre moarte putem şti câte ceva numai dacă am înţeles bine viaţa.

2 Decembrie
Cu prilejul morţii sale, fiecare om se face călugăr, cu cele trei voturi: de sărăcie, de castitate, de ascultare. Şi, vrând-nevrând, le respectă.

3 Decembrie
Dacă ne vine atât de greu să murim, este dovada cât de mult suntem vii, chiar până dincolo de moarte.

4 Decembrie
Avem mult mai multe de aşteptat de la moarte decât de la viaţă.

5 Decembrie
Cea mai deplină şi mai tragică singurătate este cea a păcatului.

6 Decembrie
Aşteaptă moartea nu ca un condamnat, ci ca un luptător.

7 Decembrie
Doamne! Fă în aşa fel încât să-i pot apropia de Tine pe toţi cei care se apropie de mine!

8 Decembrie
Fără a ne da prea mare osteneală, am putea găsi defecte tuturor. Cu puţină osteneală, le-am putea găsi şi calităţi.

9 Decembrie
A nu-ţi cunoaşte aproapele este mijlocul cel mai sigur de a nu te cunoaşte nici pe tine.

10 Decembrie
E trist şi e rău să ai drept motiv de necaz bănuieli.

11 Decembrie
Cel care se răzbună după ce a fost lovit se loveşte pentru a doua oară, şi de data aceasta chiar cu propria-i mână.

12 Decembrie
Să nu te temi niciodată: Dumnezeu are mai multă bunătate decât cei răi, răutate.

13 Decembrie
Pentru a vedea lucrurile bine şi a le face bine, ia-L pe Dumnezeu drept ceea ce este, şi nu te lua pe tine drept ceea ce nu eşti.

14 Decembrie
Să nu ne uităm înapoi decât pentru a merge mai bine tot înainte.

15 Decembrie
Mai aproape de Dumnezeu este cel care se află cât mai departe de sine şi cât mai aproape de ceilalţi.

16 Decembrie
Mai mult decât am crede, deschiderea mâinilor duce la deschiderea sufletelor, împreunarea mâinilor duce la unirea sufletelor.

17 Decembrie
Nu există sminteală mai mare decât aceea de a crede că i se poate face vreun bine omului fără a-l iubi.

18 Decembrie
Iubirea de Dumnezeu şi iubirea de aproapele: să nu despărţim ceea ce Dumnezeu a unit.

19 Decembrie
Decăderea iubirii e cauza tuturor relelor din lume.

20 Decembrie
A iubi înseamnă să suferi cu celălalt, şi e bine să iubeşti chiar dacă mori din iubire.

21 Decembrie
Nu fă niciodată două lucruri în acelaşi timp, exceptând rugăciunea.

22 Decembrie
Suntem pe pământ pentru a arăta celorlalţi, prin noi, că Dumnezeu ne iubeşte.

23 Decembrie
Dumnezeu nu este numai fără început: este tocmai contrariul unui început.

24 Decembrie
Dumnezeu e în aşa măsură pretutindeni încât chiar şi atunci când îi întoarcem spatele ne aflăm faţă în faţă cu El.

25 Decembrie
În locul urării: “Dumnezeu să fie cu voi”, ar fi mai potrivit şi mai folositor să spunem “Fiţi cu Dumnezeu”, deoarece Dumnezeu este mereu cu noi, în schimb noi nu suntem întotdeauna cu Dumnezeu.

26 Decembrie
A voi ceea ce Dumnezeu nu vrea. A nu voi ceea ce Dumnezeu vrea. Iată cei doi poli ai lumii osândite.

27 Decembrie
Pe cei pe care nu-i poţi face să cunoască adevărul, învaţă-i cel puţin să nu-l dispreţuiască.

28 Decembrie
Dumnezeu ne iubeşte într-atât încât îi scandalizează pe toţi cei care nu-L cunosc ca iubire.

29 Decembrie
Dumnezeu este exigent, dar nu are alte exigenţe decât cele ale iubirii sale.

30 Decembrie
Trecutul e o taină, prezentul un secret, viitorul o enigmă, şi toate acestea rămân înlănţuite.

31 Decembrie
Mulţumesc este un cuvânt pe care trebuie să ştim să-l dovedim, nu ajunge doar să-l rostim.