Penitenciarul Jilava
Dispensarul Medical

        C E R T I F I C A T  M E D I C A L
Nr. 4 din 16 Mai 1954

Subsemnatul Dr. Rosenfeld Jean, medicu Penit. Jilava, certific prin prezenta că numitul Ghica I. Vladimir, în varstă de 80 ani, a decedat în infirmeria acestui penitenciar, la data de 16 Mai 1954, orele 17.30, cauza morţii fiind debilitate senilă.
Drept care eliberez prezentul certificat.

Medicul Penit. Jilava
Dr. Rosenfeld Jean