Sfatul popular al Comunei Jilava

Adeverinţă
Nr. 17
1954 Mai 17

Se adevereşte că la acest Sfat Popular, în registrul de acte de moarte, la Nr. 17, din 17 Mai 1954 s-a înregistrat moartea Ghica Vladimir în vârstă de 80, de sex bărbătesc, cu ultimul domiciliu în localitatea Bucureşti, Raionul Stalin, Str. Stalin, nr.34.
Cauza morţii este debilitate senilă.
Prezenta serveşte numai pentru înhumare sau încinerare şi se opreşte de administraţia cimitirului sau a crematorului.

Semnătura

NOTĂ:
1) După prezenta nu se elibereazã duplicat
2) Fără prezentarea acestei adeverinţe, nu se face înhumarea sau incinerarea

Tip. D.G.M. – c. 4223