Invitaţie la lectură
Continuăm să ne amintim de cărţi care îl au pe Monseniorul ca autor în speranţa că acestea vor putea suscita curiozitatea de cititor.

Gânduri pentru zilele ce vin. Convorbiri spirituale, Editura Dacia, Cluj-Napoca 1995, 243 pagini. Cartea reuneşte mai multe scrieri ale Monseniorului: Pensées pour la suite des jours, ed. Gabriel Beauchesne et ses fils, Paris 1936, prima publicare fiind din 1923, tradusă în linba română de Doina Cornea, şi Entretiens Spirituels, publicată de aceeaşi editură franceză în 1961 preluând ganduri publicate anterior în 1928 şi 1930, în traducerea lui Gheorghe şi Viorica Lascu. Originalul Gândurilor a fost prefaţat de Fancis Jammes şi Jacques Maritain şi conţine o serie de fraze care au uimit şi pus pe gânduri pe oricine a ajuns să le citească. Convorbirile sau Realităţile credinţei în viaţă – Realităţile vieţii în credinţă, conţin mai multe confernţe ale Monseniorului: Prezenţa lui Dumnezeu; Liturghia aproapelui; Suferinţa; Ora sfântă şi Vizitarea săracilor. Texte păstrează caracterul cursiv şi direct al intepelării spirituale pe care Vladimir Ghika o lansează peste ani şi pentru noi. Cartea este epuizată din librării dar cu siguraţă o puteţi găsi în biblioteci, chiar şi în cele parohiale. De specificat că această carte poate fi găsită şi în două volume, având pe copertă unul dintre titluri tăiate, aşa cum se poate observa în imaginea de mai sus.

Tot la Editura Dacia, în 1997 vede lumina tiparului cartea Ultimele mărturii, de 123 pagini. Cartea este traducerea unei lucrări din 1970 îngrijite de Yvonne Estienne, cea care a scris şi o biografie a Monseniorului: Une flamme dans le vitrail (éditions du Chalet, 1963). Doina Cornea semnează traducerea şi meditaţia introductivă de 13 pagini. Gândirile sunt grupate tematic sub forma de dialog, fapt care uşurează aprofundarea bogăţiei spirituale împărtăşite astfel de Vladimir Ghika. Din păcate şi această carte este epuizată din librării, dar o puteţi găsi în biblioteci sau pe la prieteni.