Rechizitoriu, 28 VII 1953

R.P.R. PROCURATURA MILITARĂ TERITORIALĂ – Bucureşti – Dosar No. 4563/953 – 4632/53 R E C H I Z I T O R No. 1463 din 28 Iulie 1953 Noi, Lt. Maj. de Justiţie […], Procuror Militar Ajutor, din Procuratura Militară Teritorială Bucureşti. Examinând actele...