Certificat medical de deces, 16 V 1954

Penitenciarul Jilava Dispensarul Medical         C E R T I F I C A T  M E D I C A L Nr. 4 din 16 Mai 1954 Subsemnatul Dr. Rosenfeld Jean, medicu Penit. Jilava, certific prin prezenta că numitul Ghica I. Vladimir, în varstă de 80 ani, a decedat în infirmeria acestui...