Pr. Ioan Ciobanu
Cf. Actualitatea Creștină nr. 1 din 2006

[Vladimir Ghika, pe baza documentelor istorice, a explicat şi afirmat catolicitatea ca ortodoxie]… aşa cum fusese de la început în Biserica lui Cristos nedespărţită. Argumentul lui s-a dovedit a fi profetic, după aproape un secol, în uriaşul strigăt UNITATE! UNITATE! UNITATE! pronunţat de sutele de mii de români – catolici şi ortodocşi- cu prilejul istoricei Liturghii celebrate de Papa loan Paul al ll-lea în aer liber la Bucureşti, 9 mai 1999. Monseniorul Ghika este un adevărat înaintemergător pe drumul ecumenismului, un adevărat prinţ al ortodoxiei şi al catolicismului, al spiritului ecumenic şi al carităţii, al curajului şi jertfirii de sine, un filozof şi teolog, un om al faptelor, al cărui exemplu suntem chemaţi să-l urmăm şi de care putem fi mândrii pretutindeni. Acest slujitor al lui Dumnezeu, Vladimir Ghika, cel care prin vocaţie divină a reuşit să îmbine armonios Orientul cu Occidentul, să mijlocească într-un viitor cât mai apropiat unirea tuturor creştinilor, ca să fim ca la început, o singură turmă şi un singur păstor, spre slava lui Dumnezeu.

Pentru lectura textului întreg accesați www.vladimirghika.ro.