Pentru mulți este o data familiară până într-atât că nu se mai punea problema demonstrării sau documentării ei. Toata lumea știa, din cele scrise și din auzite, că Monseniorul Vladimir Ghika era născut de Crăciun. Toate biografiile şi mărturiile despre Monseniorul Ghika atestau dintotdeauna această dată, fără însă ca un act de naştere propriu zis să vină să certifice acest fapt esențial în orice biografie. Nimic de mirare, întrucât pruncul Vladimir Ghika a venit pe lume, nu în țara strămoșilor săi [la tron și la coarnele plugului], ci în cosmopolita capitală a fostului imperiu Otoman, la Constantinopol, unde tatăl lui reprezenta ca diplomat interesele României pe lângă Înalta Poartă. Unde se va fi făcut înregistrarea nașterii pruncului rămânea așadar, de peste o sută de ani, o chestiune neelucidată.

Toate acestea până acum câteva luni când, după o muncă admirabilă și perseverentă de cercetare în arhive, domnul Emanuel Cosmovici a dat în cele din urmă de vechiul dosar în care a găsit înscrisă nașterea lui Vladimir Ghika: este vorba de Registrul pentru Actele Stării Civile, pe anul 1874 al Agenției Diplomatice a României la Constantinopol, care, la pagina 2, conține originalul unui certificat de naștere, ce consemnează că în anul 1873, luna decembrie, ziua 13/25 (stil vechi și stil nou), ceasurile 3 după amiaza, s-a născut în casa părintească, pruncul Vladimir, fiu al Generalului Principe Ioan Gr. Ghika, Agent Diplomatic al României pe lângă Înalta Poartă și al Doamnei Alexandrina Ghika, născută de Blaramberg. Actul de naștere al lui Vladimir Ghika conține și alte date care reflectă modul în care, în acele vremuri, se făcea înscrierea în registrele stării civile a noilor născuți veniți pe lume, din părinți români, în străinătate.
Descoperirea acestui act de către domnul Cosmovici este deosebit de importantă, atât pentru studioși dar mai ales în actualul context în care lucrăm asiduu la întocmirea documentației necesare finalizării studiului la Roma pentru Cauza de Beatificare a Monseniorului Vladimir Ghika. Domnul Emanuel Cosmovici este un cercetător plenar consacrat documentelor care îl privesc pe Monseniorul Ghika, moștenind de la tatăl domniei sale, părintele Horia Cosmovici nu doar admirația pentru părintele spiritual Vladimir Ghika dar și tenacitatea nedescurajată în munca de a aduna semnele lăsate printre noi de acesta. Arhivele de la Paris, cele de la București, cele particulare dar mai ales cele ale Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) au răpit familiei Cosmovici deja ani de osârdie, dedicare și studiu. Ca rod al cercetării sale, pe lângă imensa muncă la Biografia Documentată a lui Vladimir Ghika, sunt de subliniat grăitoarele sale intervenții la două simpozioane recente: cel organizat de Academia Română şi, mai recent, cel organizat în toamnă de Institutul Cultural Român, evenimente de larg ecou public care l-au pus pe Monseniorul în chip admirabil în prim plan. Pe lângă toate acestea, se dovedește remarcabil volumul impresionant de mărturii audio ce constituie arhiva de istorie orala alcătuita de domnul Emanuel Cosmovici pe baza de înregistrări, din amintirile celor care l-au cunoscut pe Vladimir Ghika. De altfel Emanuel Cosmovici a ținut si ţine mereu legătura între martorii încă în viață și noile generaţii. Printre roadele aparte ale acestei preocupări se număra și repetatele vizite întreprinse de domnul Cosmovici la Fortul Jilava, locul unde Monseniorul Vladimir Ghika și-a încheiat, ca martir al credinței, viața sa pe pământ. Ne amintim desigur de mărturiile celei mai recente vizite la Jilava, cea din 6 noiembrie, când un sobor de preoți, în frunte cu Înalt Preasfințitul Ioan Robu au oficiat Sfânta Liturghie în fostul loc de suferință și tortură unde și-a dat, în mâinile Domnului, obștescul sfârșit cel născut la 25 decembrie 1873, Monseniorul Vladimir Ghika, astăzi propus de Biserica noastră pentru înălțare la cinstea altarelor.