În luna februarie a acestui an, Postulatura Cauzei de beatificare și canonizare a Monseniorului Vladimir Ghika anunța faptul că a fost încheiată etapa de întocmire a dosarului Ghika. Toate documentele, pledoaria și mărturiile care privesc martiriul Monseniorului au fost tipărite în cele 700 de pagini ale POSITIO. Între timp acest volum a fost trimis teologilor consultanți ai Congregației pentru Cauzele Sfinților pentru a-l studia și pentru a scrie un raport în care să-și exprime propria părere cu privire la dubiul ridicat, adică martiriul lui Vladimir Ghika.
Îndemnul Postulaturii este de a însoți efortul acestui studiu cu rugăciunea noastră pentru ca Dumnezeu să le dea putere și lumină experților teologi în munca lor pentru cauza noastră. Ei trebuie să ajungă la certitudinea morală a martiriului Monseniorului Ghika.
Numai dacă Domnul va voi, Vladimir Ghika va fi ridicat la cinstea altarelor. De aceea noi spunem în rugăciunea pentru beatificare: „Doamne Isuse Cristoase, Marele şi Veşnicul Preot al sufletelor noastre, priveşte cu bunăvoință la poporul român, din sânul căruia l-ai ales pe Vladimir Ghika. Fă ca exemplul său de credinţă şi de iubire să strălucească tot mai mult printre noi şi dăruieşte-ne pentru meritele şi sfinţenia martiriului său harul ca el să fie ridicat la cinstea altarelor, spre slava Ta, care viețuieşti şi domneşti în vecii vecilor. Amin.”