COMMEMORATION SANS FRONTIERES …
L’ASSOCIATION POUR LA BEATIFICATION DE MGR VLADIMIR GHIKA (A.B.M.V.G.) rappelle aux amis de Mgr V. Ghika la commémoration de son martyr, et de son décès le 16/17 Mai 1954 dans la prison stalinienne de Jilava en Roumanie.
Pour soutenir spirituellement la cause de sa béatification, l’Association pour la béatification de Mgr Vladimir Ghika (Paris), vous propose de participer à une neuvaine des prières entre les 9 et 17 Mai. Les personnes qui le souhaitent peuvent dire un Notre Père, un Je vous salue Marie, un Gloire au Père et la prière qui suit pour la béatification de Mgr Ghika : Seigneur Jésus-Christ, Grand Prêtre éternel, regarde avec bienveillance le peuple roumain au sein duquel Tu as choisi Vladimir Ghika. Fais que son exemple de foi et d’amour brille toujours d’avantage parmi nous et accorde-nous, par les mérites de son martyr, la grâce afin qu’il soit élevé à l’honneur des autels, pour Ta gloire, Toi qui vis et règnes, pour les siècles des siècles. Amen.“A Ton cœur très aimant, Seigneur, nous confions l’avancement du dossier de béatification de ton serviteur Vladimir Ghika”.
De même nous vous suggérons de nous unir par la prière et par la participation aux messes les 15, 16 et 17 Mai avec l’Archevêché de Bucarest qui organise pendant ces trois journées diverses manifestations dédiées au Serviteur de Dieu, Mgr Vladimir Ghika.
En remerciant tous ceux qui voudront bien participer à cette action qui témoignera de la force de l’Eglise du Christ même dans la persécution.
L’ A.B.M.V.G.

COMEMORARE FARA FRONTIERE …
Asociația pentru Beatificarea Monseniorului Vladimir Ghika (A.B.M.V.G.) reaminteste prietenilor Mons. V. Ghika comemorarea martiriului si decesului sau pe 16/17 mai 1954 în închisoarea de tip stalinist de la Jilava, în Bucuresti.
Pentru sustinerea spirituala a cauzei de beatificare, Asociatia pentru beatificarea Monseniorului Vladimir Ghika (Paris), va propune sa participati la o novena de rugaciuni între 9 si 17 mai. Persoanele care doresc aceasta pot spune un “Tatal nostru” …, o “Bucura-te, Marie,” …, un “Slava Tatalui” …, rugaciunea pentru obtinerea beatificarii… Doamne Isuse Cristoase, Marele şi Veşnicul Preot al sufletelor noastre, priveşte cu bunăvointă la poporul român, din sânul căruia l-ai ales pe Vladimir Ghika. Fă ca exemplul său de credinţă şi de iubire să strălucească tot mai mult printre noi şi dăruieşte-ne pentru meritele şi sfinţenia martiriului său harul ca el să fie ridicat la cinstea altarelor, spre slava Ta, care vietuieşti şi domneşti în vecii vecilor. Amin. Se poate termina cu “Inimii tale iubitoare, Doamne, încredintam avansarea dosarului de beatificare a servitorului Tau, Vladimir Ghika.”
Deasemenea sugeram sa ne unim prin rugaciune si participarea la Sfânta Liturghie din 15, 16 si 17 mai cu Arhidieceza de Bucuresti care organizeaza în aceste trei zile diverse manifestari dedicate servitorului lui Dumnezeu, Monseniorul Vladimir Ghika.
Multumim tuturor celor care vor participa la aceasta actiune care da marturie de forta Bisericii lui Cristos chiar în momentele de prigoana.
A.B.M.V.G.