Monseniorul Ghika spunea: „Nu trebuie nici să ne mirăm, nici să ne plângem de ingratitudine. Recunoştinţa este un lucru mai rar şi mai nobil decât fapta bună. Când ni se arată recunoştinţă, primim mai mult decât am dat noi.” Este un gând pe care îl găsim printre propunerile de meditaţie pe care Doamnele de caritate o vor fi făcut mergând la săracii din Bucureştiul anului 1920. Chiar dacă principala cheie de lectură este îndemnul la generozitate necondiţionată, vă propun să observăm acest aforism şi din poziţia celui care primeşte. Cauza Monseniorului a primit mult din partea a numeroase persoane şi comunităţi şi este o bucurie pentru cei angajaţi în această cauză să îşi arate recunoştinţa pe pagina care îl găzduieşte pe cel pe care îl propune pentru cinstea altarelor.
Aşa cum suntem obişnuiţi, la sfârşit de an, facem o analiză a celor săvârşite în ultimele 365 de zile. Pentru Procesul Cauzei Monseniorului, a fost un an foarte bun, însemnând încheierea redactării dosarului final. Echipa Postulaturii a lucrat din greu, ca şi părintele relator de la Roma, şi astfel, partea materială a studiului a fost definitivată. Cei care au lucrat au dovedit din plin că trăiesc conform îndemnului dintr-un alt aforism al Monseniorului: „Aime l’effort – honore l’obstacle – révère le courage – saisis la grâce – bénis la victoire – et remercie Dieu” (Iubeşte efortul – apreciază obstacolele – respectă curajul – prinde harul – binecuvântează victoria – şi mulţumeşte-i lui Dumnezeu).
Pe lângă obligaţia asumată de a alcătui dosarul, Postulatura s-a angajat şi în multe iniţiative care priveau păstrarea vie a memoriei Monseniorului Vladimir Ghika. Comemorarea morţii, în luna mai, cu lansarea ediţiei a doua a cărţii părintelui Horia Cosmovici, a fost memorabilă. Tot în această sferă, sunt în lucru mai multe traduceri ale unor biografii şi unele texte originale, cum ar fi acela care a făcut obiectul unei teze de doctorat despre martiriul lui Vladimir Ghika. Participarea cu conferinţe și expoziţii la simpozioanele de la Sighet şi Bruxelles, zilele dedicate lui Vladimir Ghika la Montréal şi la Cluj, ca şi comemorările de la Paris şi Bucureşti, vin să ilustreze extinderea de care se bucură faima de martir a Monseniorului. „Toute joie doit remercier. C’est son premier devoir et le plus facile – (car il lui ressemble)” (Fiecare trebuie să mulţumească. E prima şi cea mai uşoară datorie, căci îi seamănă) – spunea Vladimir Ghika – şi fiecare eveniment s-a transformat într-o aducere de mulţumire la fel de intensă ca şi bucuria reuşitei.
„Remercie Dieu pour ce qu’il te donne. Remercie-le pour ce qu’il pourrait t’enlever et te conserve. Remercie-le pour ce qu’il te réserve” (Mulţumeşte-i lui Dumnezeu pentru ceea ce îţi dă. Mulţumeşte-i pentru ceea ce ţi-ar putea lua, dar îţi lasă. Mulţumeşte-i penru ceea ce îţi rezervă).
Privind cu recunoştinţă trecutul, la sfârşit de an, se cuvine să luminăm cu speranţă viitorul, tot în cheia recunoştinţei, cum ne îndeamnă Monseniorul. Această Cauză de beatificare este în mâna lui Dumnezeu, iar ceea ce el ne rezervă nu poate fi decât motiv de recunoştinţă. Paşii pe care trebuie să îi mai facă studiul dosarului la Roma sunt clari: Comisia Teologilor, Comisia Cardinalilor şi a Episcopilor, decizia Sfântului Părinte. Un dosar de 700 de pagini nu poate trece de pe o zi pe alta prin toate acestea, mai ales că nu este unicul „pe rol”. Va fi mai uşor de aşteptat şi de realizat ceea ce ne rezervă Dumnezeu sprijiniţi de rugăciunile tuturor celor care cred că Monseniorul Ghika este martir. El spusese şi apoi chiar a trăit: „Si tu souffres injustement — remercie Dieu de l’injustice autant que de la souffrance… ; préférerais-tu d’ailleurs avoir à souffrir justement? (Dacă suferi pe nedrept, mulţumeşte-i lui Dumnezeu pentru nedreptate, ca şi pentru suferinţă…; ori ai prefera oare să ai de suferit pe drept?)” .
Aceste rânduri se vor o mulţumire pentru toţi cei care au susţinut, susţin şi vor susţine Cauza de beatificare şi canonizare a Monseniorului Ghika. Fiecare exerciţiu de recunoştinţă invită la un plus de generozitate, ca să nu mai vorbim despre dreptate. Din partea Postulaturii acestei Cauze, în contextul aniversării zilei de naştere a Monseniorului (25.XII.1873), tuturor, urarea de Crăciun Binecuvântat! şi un 2012 fericit!