1998, nr. 20-21 – Cerul întreg este drumul aripilor

Ştiinţa omului nu este în fond decât o căutare a paternităţii divine, cercetare asupra înrudirii lucrurilor între ele şi cu noi. Toate mișcările cerului sunt pelerinaje. Pentru cel care îl vede pe Dumnezeu departe, aproapele nu va fi nicio­dată aproape; pentru cel...

Monseniorul Ghika şi spiritul enciclicii Deus Caritas Est

Permiteţi-mi să încep printr-o trimitere concretă. Sunt multe maniere de a pune întrebarea: cum arăta în realitatea sa, în calităţile sale fizionomice, chipul fizic al lui Isus. De bună seamă, chipul lui Isus de-a lungul secolelor, a îmbrăcat o multitudine...